Sản Phẩm Mới

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

650,000
3,950,000
-11%
5,500,000 4,900,000

Máy CNC

Máy CNC 4060

35,000,000
7,500,000
42,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000

Tool Cơ Khí

[CNC]Bàn Nâng Laze

550,000

Danh Mục Sản Phẩm

Dây băng tải 1200x70mm

150,000

Danh Mục Sản Phẩm

Dây băng tải 1400x70mm

180,000
-5%
14,200,000 13,500,000
-8%
20,000,000 18,500,000
-23%
6,500,000 5,000,000
-6%
85,000,000 80,000,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

650,000
3,950,000
-11%
5,500,000 4,900,000

Máy CNC

Máy CNC 4060

35,000,000
7,500,000
42,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000

Tool Cơ Khí

[CNC]Bàn Nâng Laze

550,000

Danh Mục Sản Phẩm

Dây băng tải 1200x70mm

150,000

Danh Mục Sản Phẩm

Dây băng tải 1400x70mm

180,000
-5%
14,200,000 13,500,000
-8%
20,000,000 18,500,000
-23%
6,500,000 5,000,000
-6%
85,000,000 80,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Gối Đỡ Trục BK12-BF12

350,000
220,000
450,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Đai ốc Vít Me Bi 16 Bước 5

250,000