Sản Phẩm Nổi Bật

Hết hàng
6,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 50cm

165,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt LM8UU

12,000

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

900,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 40cm

150,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 30cm

120,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt LMF12LUU

55,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC8UU

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Tời nhựa MK8

70,000
-3%
19,000,000 18,500,000
-24%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt SC16UU

85,000 65,000
-9%
5,500,000 5,000,000
-6%

Máy CNC

Máy CNC 4060

34,000,000 32,000,000
7,500,000
-10%
42,000,000 38,000,000
-13%
-40%
500,000 300,000
-13%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Bộ Part Khung Máy Delta/Kossel

400,000 350,000
-22%
450,000 350,000
-29%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Giá Bắt Đai Ốc Vít Me T8

70,000 50,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Hết hàng
6,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 50cm

165,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt LM8UU

12,000

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

900,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 40cm

150,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 30cm

120,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt LMF12LUU

55,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC8UU

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Tời nhựa MK8

70,000
-3%
19,000,000 18,500,000
-24%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt SC16UU

85,000 65,000
-9%
5,500,000 5,000,000
-6%

Máy CNC

Máy CNC 4060

34,000,000 32,000,000
7,500,000
-10%
42,000,000 38,000,000
-13%
-40%
500,000 300,000
-13%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Bộ Part Khung Máy Delta/Kossel

400,000 350,000
-22%
450,000 350,000
-29%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Giá Bắt Đai Ốc Vít Me T8

70,000 50,000