Sản Phẩm Nổi Bật

Hết hàng
6,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

BẠC TRƯỢT LM8UU

20,000
-11%
3,500,000 3,100,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

BẠC TRƯỢT LMF12UU LOẠI DÀI

55,000
-10%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

BỘ TỜI NHỰA KIM LOẠI MK8

80,000

Nhựa In 3D

Nhựa PLA Đen

245,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Nhôm Định Hình 2040

150,000
-10%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Bàn Nhiệt Nhôm MK3-315*315

500,000 450,000
-3%
10,000,000 9,750,000
-17%
12,000,000 10,000,000
-13%
7,500,000 6,500,000
-8%
25,000,000 23,000,000
-7%
30,000,000 28,000,000
-10%
5,000,000 4,500,000

Máy Làm Mạch In PCB

Máy Khoan PCB CCD/2

220,000,000
-8%

Danh Mục Sản Phẩm

DIY Máy In 3D Prusia i3

6,000,000 5,500,000
-20%

Danh Mục Sản Phẩm

[Đặt Hàng] Anycubic Chiron

25,000,000 20,000,000
-10%
5,000,000 4,500,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Card Mach3 Mach4 USB – UC100

1,750,000
-20%
5,000,000 4,000,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Hết hàng
6,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

BẠC TRƯỢT LM8UU

20,000
-11%
3,500,000 3,100,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

BẠC TRƯỢT LMF12UU LOẠI DÀI

55,000
-10%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

BỘ TỜI NHỰA KIM LOẠI MK8

80,000

Nhựa In 3D

Nhựa PLA Đen

245,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Nhôm Định Hình 2040

150,000
-10%

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Bàn Nhiệt Nhôm MK3-315*315

500,000 450,000
-3%
10,000,000 9,750,000
-17%
12,000,000 10,000,000
-13%
7,500,000 6,500,000
-8%
25,000,000 23,000,000
-7%
30,000,000 28,000,000
-10%
5,000,000 4,500,000

Máy Làm Mạch In PCB

Máy Khoan PCB CCD/2

220,000,000
-8%

Danh Mục Sản Phẩm

DIY Máy In 3D Prusia i3

6,000,000 5,500,000
-20%

Danh Mục Sản Phẩm

[Đặt Hàng] Anycubic Chiron

25,000,000 20,000,000
-10%
5,000,000 4,500,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Card Mach3 Mach4 USB – UC100

1,750,000
-20%
5,000,000 4,000,000