Sản Phẩm Mới

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt LM8UU

12,000

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

600,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 30cm

95,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt LMF12LUU

55,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC8UU

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Tời nhựa MK8

70,000
7,500,000
-10%
42,000,000 38,000,000
-33%
450,000 300,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000
-8%
130,000 120,000

Bộ Điều Khiển

Module CNC Shield V3 Máy In 3D

50,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt LM8UU

12,000

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

600,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Combo Trục Vitme T8 Dài 30cm

95,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt LMF12LUU

55,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC8UU

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Tời nhựa MK8

70,000
7,500,000
-10%
42,000,000 38,000,000
-33%
450,000 300,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000
-8%
130,000 120,000

Bộ Điều Khiển

Module CNC Shield V3 Máy In 3D

50,000
50,000
1,200,000
-4%