Sản Phẩm Mới

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

600,000
-22%
4,500,000 3,500,000

Máy CNC

Máy CNC 4060

35,000,000
7,500,000
42,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000
-5%
14,200,000 13,500,000
-6%
85,000,000 80,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Gối Đỡ Trục BK-BF

550,000
220,000
350,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Đai ốc Vít Me Bi 16 Bước 5

250,000
-10%
22,000,000 19,800,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

600,000
-22%
4,500,000 3,500,000

Máy CNC

Máy CNC 4060

35,000,000
7,500,000
42,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000
-5%
14,200,000 13,500,000
-6%
85,000,000 80,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Gối Đỡ Trục BK-BF

550,000
220,000
350,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Đai ốc Vít Me Bi 16 Bước 5

250,000
-10%
22,000,000 19,800,000