Sản Phẩm Mới

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

600,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC8UU

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Tời nhựa MK8

70,000
7,500,000
-10%
42,000,000 38,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000
-8%
130,000 120,000

Bộ Điều Khiển

Module CNC Shield V3 Máy In 3D

50,000
-5%
14,200,000 13,500,000
-10%
25,000,000 22,500,000
-15%
7,000,000 5,950,000
-6%
85,000,000 80,000,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

600,000
-12%
4,500,000 3,950,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC8UU

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Tời nhựa MK8

70,000
7,500,000
-10%
42,000,000 38,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000
-12%

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
-7%
750,000 695,000
-8%
130,000 120,000

Bộ Điều Khiển

Module CNC Shield V3 Máy In 3D

50,000
-5%
14,200,000 13,500,000
-10%
25,000,000 22,500,000
-15%
7,000,000 5,950,000
-6%
85,000,000 80,000,000
4,500,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Gối Đỡ Trục BK-BF

550,000