Sản Phẩm Mới

-11%
5,500,000 4,900,000

Máy CNC

Máy CNC 4060

35,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000

Tool Cơ Khí

[CNC]Bàn Nâng Laze

550,000

Danh Mục Sản Phẩm

Dây băng tải 1200x70mm

150,000
-5%
14,200,000 13,500,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Gối Đỡ Trục BK12-BF12

350,000
450,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Đai ốc Vít Me Bi 16 Bước 5

250,000
-11%
22,000,000 19,500,000
450,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Block Con Trượt HGH15

200,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Block Con Trượt HGH20

220,000
26,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Ốc Cân Bàn Máy in 3D

80,000
25,000

Sản Phẩm Bán Chạy

-11%
5,500,000 4,900,000

Máy CNC

Máy CNC 4060

35,000,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy CNC 2030 Mini

16,000,000
-7%

Động Cơ Phay & Biến Tần

Bộ Spindle CNC 500W-ER11-12.000RPM-110VDC

2,200,000 2,050,000
150,000

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000

Tool Cơ Khí

[CNC]Bàn Nâng Laze

550,000

Danh Mục Sản Phẩm

Dây băng tải 1200x70mm

150,000
-5%
14,200,000 13,500,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Gối Đỡ Trục BK12-BF12

350,000
450,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Đai ốc Vít Me Bi 16 Bước 5

250,000
-11%
22,000,000 19,500,000
450,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Block Con Trượt HGH15

200,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Block Con Trượt HGH20

220,000
26,000,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Bộ Ốc Cân Bàn Máy in 3D

80,000
25,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Khớp nối mềm D25L35 8x8mm

120,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Đầu Khắc Laser 1000mW V1

1,500,000
350,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Mâm Kẹp Phôi Máy CNC K01-63

750,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]DIY Spindle 500W

850,000