Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Bán Chạy

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Thanh Trượt Tròn Phi 20

230,000
Giảm giá!
8,500,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Mũi Taro Ren M3*0.5

35,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Ống Laser CO2 50W

3,200,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Mũi Khoan CNC 0.6MM

10,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt LM8UU

12,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Puli GT2 Đôi Trục 8mm

30,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Mũi Phay CNC 2.0MM

15,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Mũi Taro Ren M5*0.8

35,000
Giảm giá!

Bộ Điều Khiển

RAMPS V1.4 IN 3D

100,000

Danh Mục Sản Phẩm

Máy Khoan PCB CCD/2

220,000,000