Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Bán Chạy

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC]Con Trượt LM8UU

12,000
Giảm giá!

Bộ Điều Khiển

RAMPS V1.4 IN 3D

100,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt LM5UU

20,000
Giảm giá!

Động Cơ Phay & Biến Tần

Biến Tần BEST 2.2KW 0-1000Hz 220VAC

2,800,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Mũi Taro Ren M5*0.8

35,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Con Trượt LM6UU

20,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

Vòng Bi 10MM VB10M26

12,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Con Trượt SC12UU

35,000
Giảm giá!

Linh Phụ Kiện CNC&3D

[CNC] Khớp Nối Mềm 5x8MM NM0508

25,000