Cách Xuất File Gerber Trong Altium

Cách xuất file gerber trong Altium

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch …. Các bạn nên xuất file Gerber để gởi  đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.
Hướng dẫn xuất Gerber và Drill từ Altium thực phẩm chức năng úc
1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:
2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files
Lựa chọn như trong ảnh
Chọn OK là xong
2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)
OK là xong.
4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for …] (bao gồm cả file .txt – file khoan) gởi cho nhà sản xuất PCB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *