Cách xuất File Gerber từ Orcad

Nguồn: Codientu.org

1.1 Định dạng và khởi động phần mềm.

Định dạng PCB của Orcad là *.MAX. Để khởi động Orcad ta chọn
Start -> All programs -> Orcad -> Layout. Sau đó ta chọn file PCB MAX để mở file.

1. ​

1.2 Cách xuất file.
Sau khi đã mở được file, điều đầu tiên là phải thiết lập điểm gốc cho bản mạch PCB. thực phẩm chức năng úc
Tiến hành Tool -> Dimension -> Move Datum

2. 

Click chuột sao cho dấu nhân vào đúng góc trái, phía dưới của bản vẽ, cách mỗi mép khoảng 10mm.

3. ​
Chọn tọa độ gốc

Bước tiếp theo vào thiết lập định dạng Gerber.
Tiến hành Options -> Post Process Setting một cửa sổ thiết lập hiện lên.

4.

Click chuột vào vùng Plot output sau đó Click chuột phải chọn Properties (hoặc nhấn Ctrl+E).
Cửa sổ Post Process Setting hiện ra.

5. ​
– Format chọn Extended Geber
– Option chọn tất cả​
– X Shtft và Y Shift để giá trị 0​
– Center on Page không chọn​
– Mirror không chọn​
– Các thuộc tính khác để nguyên theo mặc định sau đó nhấn OK
Sau khi đã hoàn thành thiết lập, Click chuột phải và nhấn Run Batch để xuất file.​
6. ​
Như vậy ta đã hoàn thành bước xuất file. Các file xuất ra được đưa vào geber tool để xử lý hoặc in ra. ​
Cách nhận biết các file như sau:​

– File *.Top là lớp trên
– File *.Bot là lớp dưới
– File *.SMT là lớp phủ mặt nạ hàn trên thực phẩm chức năng úc
– File *.SMB là lớp phủ mặt nạ hàn dưới
– File *.SST là lớp ký hiệu linh kiện lớp trên
– File *.SSB là lớp ký hiệu linh kiện lớp dưới
– File THRUHOLE.tap là file khoan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *