Bộ điều khiển máy CNC công nghiệp XC1000MD

25,000,000 22,500,000