Xem giỏ hàng “[CNC] Con Trượt LMF12LUU” đã được thêm vào giỏ hàng.