Xem giỏ hàng “Bạc Đạn Đỡ Trục KFL08” đã được thêm vào giỏ hàng.