Động cơ phay Spindle-Changsheng 2.2kW ER20

2,900,000