Bộ Điều Khiển

Hiển thị một kết quả duy nhất

-8%
650,000 600,000

Bộ Điều Khiển

KIT Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2

250,000
-6%

Bộ Điều Khiển

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA16U2

180,000 170,000
-8%

Bộ Điều Khiển

KIT Arduino UNO R3 CH340G

120,000 110,000
-6%
180,000 170,000
-6%

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

900,000 850,000

Bộ Điều Khiển

Module LCD12864 Ramps 1.4

280,000

Bộ Điều Khiển

Module LCD2004 Ramps 1.4

200,000
-17%

Bộ Điều Khiển

RAMPS V1.4 IN 3D

120,000 100,000