Bộ Điều Khiển

Hiển thị 1–12 trong 16 kết quả

-8%
20,000,000 18,500,000
-23%
6,500,000 5,000,000

Bộ Điều Khiển

KIT Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2

250,000

Bộ Điều Khiển

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA16U2

250,000

Bộ Điều Khiển

KIT Arduino UNO R3 CH340G

180,000

Bộ Điều Khiển

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

750,000
180,000

Bộ Điều Khiển

MKS Gen V1.4 3D Printer

650,000

Bộ Điều Khiển

Module CNC Shield V3 Máy In 3D

50,000

Bộ Điều Khiển

Module LCD12864 Ramps 1.4

280,000

Bộ Điều Khiển

Module LCD2004 Ramps 1.4

150,000

Bộ Điều Khiển

Module ramps 1.4

100,000