nhựa pla

Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

Linh Phụ Kiện CNC&3D

ĐẦU ĐỒNG IN 3D MK8 1.75/0.2MM

10,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

ĐẦU ĐỒNG IN 3D MK8 1.75/0.3MM

10,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

ĐẦU ĐỒNG IN 3D MK8 1.75/0.4MM

10,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

ĐẦU ĐỒNG IN 3DM6 1.75/0.2 MM

10,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

ĐẦU ĐỒNG IN 3DM6 1.75/0.3 MM

10,000

Linh Phụ Kiện CNC&3D

ĐẦU ĐỒNG IN 3DM6 1.75/0.4 MM

10,000

Nhựa In 3D

Nhựa ABS Cam

250,000

Nhựa In 3D

Nhựa ABS Đen

250,000

Nhựa In 3D

Nhựa ABS Giả Gỗ

500,000

Nhựa In 3D

Nhựa ABS Trắng

250,000
250,000

Nhựa In 3D

Nhựa ABS Xanh Lá

250,000